Vår metode

Metoden som ligger til grunn for vår bærekraftsmåling baserer seg på virksomhetens resultat av strategier, initiativer og aktiviteter.

ESG Sun

Bransje, referansetall og måltall

Målinger på ESG Trackr plattformen har en forhåndsdefinert metode, indikatorer og tilhørende måltall. Plattformens metode bygger på FN's bærekraftmål (SDG), ESG, GRI og NSRS, og relaterer til ESRS. Beskrivelser og risikovurderinger synliggjøres av indikatorenes resultat med utgangspunkt i virksomhetens bransje måltall.

Metoden tar utgangspunkt i at man ser på resultatet av igangsatte strategier og initiativer. Vi bruker eksisterende data og dokumentasjon, som virksomhetene allerede sitter på. Bærekraftsrapporten blir derfor objektiv, dokumentert og etterprøvbar. Sammen med måltall kan man også sammenligne resultatet opp mot bransjen for øvrig.

Resultater

Resultatene presenteres i følgende kategorier:

Meget god
God
Tilfredstillende
Svak
Meget svak
Ingen benchmark

Resultatene presenteres i prosent, tall, forholdstall eller vurdering fra 0 - 100, hvor 100 er Meget god. Ved manglende data, vil resultatet automatisk plasseres under Meget svak.

Oversikt over indikatorer (KPI)

Nedenfor følger en oversikt over dimensjonene, kategoriene og indikatorene som ligger til grunn i en bærekraftmåling. Oversikten viser indikatorenes relasjon til SDG, ESG, ESRS, GRI og NSRS.

Den økonomiske dimensjonen

Lønnsomhet

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
EBITDA margin
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down
Indikator
EBIT driftsresultatmargin
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down
Indikator
EBT resultatmargin før skatt
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Avkastning på egenkapital før skatt
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Avkastning på eiendeler før skatt
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Avkastning på egenkapital
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Avkastning på eiendeler
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
-
Chevron down

Likviditet

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Likviditetsgrad 1
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down
Indikator
Arbeidskapital
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down
Indikator
Likviditetsgrad 2
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down
Indikator
Rentedekningsgrad
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down

Soliditet

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Egenkapitalandel
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down
Indikator
Finansieringsgrad 1
FN mål (SDG)
8, 9, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down
Indikator
Kvalitet på økonomisk data
FN mål (SDG)
8, 9, 10, 11, 16
ESG
G
ESRS
-
GRI
201
NSRS
1-4.6-12
Chevron down

Miljødimensjonen

Ressurseffektivitet

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Energieffektivitet areal
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13
ESG
E
ESRS
E1-5
GRI
302
NSRS
1-4.3-11-a, 2-7-1- c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Energieffektivitet relatert til omsetning
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13
ESG
E
ESRS
E1-5
GRI
302
NSRS
1-4.3-11-a, 2-7-1- c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Energikilde
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-5
GRI
302
NSRS
1-4.3-11-a, 2-7-1- c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Gjennomsnittlig- og maksimal belastning av strømnett
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13. 15
ESG
E
ESRS
E1-5
GRI
302
NSRS
1-4.3-11-a, 2-7-1- c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Fossilt drivstofforbruk relatert til omsetning
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13. 14, 15
ESG
E
ESRS
-
GRI
302
NSRS
1-4.3-11-a, 2-7-1- c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Vanneffektivitet areal
FN mål (SDG)
6, 7, 9, 12, 13
ESG
E
ESRS
E3-4
GRI
303
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Vanneffektivitet relatert til omsetning
FN mål (SDG)
6, 7, 9, 12, 13
ESG
E
ESRS
E3-4
GRI
303
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Avfallsproduksjon areal
FN mål (SDG)
9, 11, 12, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
306
NSRS
1-4.2-6-a, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Avfallsproduksjon relatert til omsetning
FN mål (SDG)
9, 11, 12, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
306
NSRS
1-4.2-6-a, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Avfallsproduksjon per årsverk
FN mål (SDG)
9, 11, 12, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
306
NSRS
1-4.2-6-a, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down

Sirkulærøkonomi

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Resirkulering
FN mål (SDG)
6, 9, 11, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
301,306
NSRS
1-4.2-6-a, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Matavfall per årsverk
FN mål (SDG)
2, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
301,306
NSRS
1-4.2-6-a, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Matavfall relatert til omsetning
FN mål (SDG)
2, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
306
NSRS
1-4.2-6-a, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Materialbruk
FN mål (SDG)
8, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-4
GRI
301
NSRS
1-4.1-1-a, 1-4.1-2, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Produktets resirkuleringsgrad
FN mål (SDG)
8, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-5
GRI
301
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Bærekraftig emballasje
FN mål (SDG)
2, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E5-4
GRI
301, 306
NSRS
1-4.1-2, 2-7-1-c, 2-9-11
Chevron down

Utslipp

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Scope 1 - Direkte utslipp
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-15-a, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 1 relatert til omsetning
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-15-a, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 1 relatert til OpEx
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-15-a, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 1 relatert til CapEx
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-15-a, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 2 Lokasjonsbasert - Indirekte utslipp fra kjøpt elektrisitet
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-16, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 2 Markedsbasert - Indirekte utslipp fra kjøpt elektrisitet
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-16, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 2 relatert til omsetning
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-16, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 2 relatert til OpEx
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-16, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Scope 2 relatert til CapEx
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
305
NSRS
1-4.4-16, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Utslipp CO2-ekvivalenter ved tjenestereiser
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
306
NSRS
2-9-11
Chevron down
Indikator
NOx-utslipp ved tjenestereiser
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
306
NSRS
2-9-11
Chevron down
Indikator
Utslipp CO2-ekvivalenter transport og distribusjon
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E1-6
GRI
306
NSRS
2-9-11
Chevron down
Indikator
NOx-utslipp transport og distribusjon
FN mål (SDG)
7, 9, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
E2-4
GRI
306
NSRS
2-9-11
Chevron down

Miljøinitiativer

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Miljøsertifiseringer og grønne partnerskap
FN mål (SDG)
11, 12, 13, 14, 15, 17
ESG
E
ESRS
-
GRI
-
NSRS
2-6-11, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Miljøkostnader drift
FN mål (SDG)
9, 12, 13, 14, 15
ESG
G
ESRS
E-2 CCR-2
GRI
-
NSRS
2-9-11
Chevron down
Indikator
Miljøinvestering eiendeler
FN mål (SDG)
9, 12, 13, 14, 15
ESG
G
ESRS
E-2 CCR-2
GRI
-
NSRS
2-9-11
Chevron down
Indikator
Energimerking bygg
FN mål (SDG)
3, 6, 7, 13, 14, 15
ESG
G
ESRS
-
GRI
-
NSRS
2-6-11, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Miljøkrav til leverandører
FN mål (SDG)
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17
ESG
G
ESRS
G1-2
GRI
308
NSRS
1-4.6-10, 2-9-11
Chevron down
Indikator
Ansvarlig håndtering av kjemikalier
FN mål (SDG)
2, 3, 6, 12, 13, 14, 15
ESG
E
ESRS
-
GRI
305, 307, 403
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Miljøkontroll
FN mål (SDG)
2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17
ESG
G
ESRS
-
GRI
307
NSRS
2-9-11
Chevron down

Den sosiale dimensjonen

Likestilling

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Kjønnsbalanse
FN mål (SDG)
5, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
401,405
NSRS
1-4.6-1a
Chevron down
Indikator
Kjønnsbalanse medianlønn
FN mål (SDG)
5, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6, S1-9
GRI
405
NSRS
S1-6, S1-9
Chevron down
Indikator
Kjønnsbalanse gjennomsnittslønn
FN mål (SDG)
5, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6, S1-9
GRI
405
NSRS
1-4.6-4, 1-4.6-1b
Chevron down
Indikator
Aldersbalanse arbeidsstokk
FN mål (SDG)
8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-9
GRI
401, 405
NSRS
1-4.6-1b
Chevron down
Indikator
Arbeidsstokk under 30 år
FN mål (SDG)
8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
401, 405
NSRS
1-4.6-1b
Chevron down
Indikator
Arbeidsstokk mellom 30 år og 50 år
FN mål (SDG)
8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
401, 405
NSRS
1-4.6-1b
Chevron down
Indikator
Arbeidsstokk over 50 år
FN mål (SDG)
8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
401, 405
NSRS
1-4.6-1b, 1-4.6-2
Chevron down
Indikator
Kjønnsbalanse i ledende stillinger
FN mål (SDG)
5, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
401, 405
NSRS
1-4.6-1b
Chevron down
Indikator
Kjønnsbalanse i styreposisjoner
FN mål (SDG)
5, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
405, 406
NSRS
1-4.6-1b
Chevron down
Indikator
Foreldrepermisjonsordninger
FN mål (SDG)
3, 5, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-11
GRI
401, 406
NSRS
1-4.6-7
Chevron down

Balansert lønn

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Medianlønn
FN mål (SDG)
1, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-10
GRI
-
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Gjennomsnittlig lønn
FN mål (SDG)
1, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-10
GRI
-
NSRS
1-2-7
Chevron down
Indikator
Laveste lønn
FN mål (SDG)
1, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-16
GRI
202/412
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Lønnsforskjell
FN mål (SDG)
1, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-16
GRI
405
NSRS
1-4.6-4
Chevron down
Indikator
Overtidsbetaling
FN mål (SDG)
1, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-16
GRI
401
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Betaling av midlertidig ansettelse
FN mål (SDG)
1, 4, 8, 10, 16
ESG
S
ESRS
S1-16
GRI
401
NSRS
1-4.6-2
Chevron down

Arbeidsforhold

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Langstidssykefravær
FN mål (SDG)
3, 8
ESG
S
ESRS
S1-14
GRI
-
NSRS
1-4.6-5
Chevron down
Indikator
Korttidssykefravær
FN mål (SDG)
3, 8
ESG
S
ESRS
S1-14
GRI
-
NSRS
1-4.6-5
Chevron down
Indikator
Etterlevelse av (internasjonale) standarder i arbeidslivet
FN mål (SDG)
3, 8, 10, 16
ESG
G
ESRS
-
GRI
403, 419
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Etterlevelse av krav til ventilasjon og inneklima
FN mål (SDG)
3, 8, 16
ESG
G
ESRS
-
GRI
403
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Forsikring av ansatte
FN mål (SDG)
1, 3, 8, 10, 16
ESG
G
ESRS
S1-11
GRI
401, 403
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Yrkesskade
FN mål (SDG)
3, 8, 10, 16
ESG
G
ESRS
S1-14
GRI
403, 419
NSRS
1-4.6-5
Chevron down
Indikator
Organisasjonsfrihet
FN mål (SDG)
1, 8, 10, 16
ESG
G
ESRS
S1-8
GRI
102,407
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Kompetanseheving av ansatte
FN mål (SDG)
4, 8
ESG
S
ESRS
S1-13
GRI
404
NSRS
1-4.6-8
Chevron down
Indikator
Turnover
FN mål (SDG)
3, 4, 8
ESG
S
ESRS
S1-6
GRI
401
NSRS
-
Chevron down

Verdikjedeansvar

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Mattrygghet
FN mål (SDG)
2, 3, 6, 12
ESG
G
ESRS
-
GRI
416
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Betalingstid leverandører
FN mål (SDG)
8, 10, 16, 17
ESG
G
ESRS
G1-6
GRI
419
NSRS
1-4.6-3
Chevron down
Indikator
Sosiale krav til leverandører
FN mål (SDG)
1, 3, 4, 8, 10, 16, 17
ESG
G
ESRS
G1-2
GRI
408, 409, 412, 414
NSRS
1-4.6-3
Chevron down

Governance og eksternaliteter

FN mål (SDG)

ESG

ESRS

GRI

NSRS

Indikator
Håndtering av sensitiv informasjon
FN mål (SDG)
8, 16
ESG
G
ESRS
-
GRI
410, 418
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Frivillighetsarbeid og donasjoner
FN mål (SDG)
3, 10, 11, 17
ESG
S
ESRS
-
GRI
413
NSRS
-
Chevron down
Indikator
Bransjeeksternaliteter
FN mål (SDG)
3, 5, 7, 8, 10, 13, 16
ESG
S
ESRS
-
GRI
413
NSRS
2-6-1
Chevron down
Indikator
Antikorrupsjonstiltak
FN mål (SDG)
1, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17
ESG
G
ESRS
G1-3
GRI
102,205,206
NSRS
1-4.6-13
Chevron down
Indikator
Samfunnstiltak, lærlinger og internships
FN mål (SDG)
4, 8, 10, 16, 17
ESG
S
ESRS
S1-7
GRI
102
NSRS
1-4.6-2
Chevron down
Indikator
Sosialt avtrykk
FN mål (SDG)
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
ESG
G
ESRS
-
GRI
419
NSRS
-
Chevron down