Avtalevilkår

1. Innledning

Velkommen til ESG Trackr. Disse avtalevilkårene regulerer bruken av våre tjenester, enten du som Samarbeidspartner benytter deg av Plattformen og Tjenestene i ditt virke, eller du som Kunde benytter deg av Plattformen og Tjenestene. Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene før du tar i bruk våre tjenester.

1.1. Definisjoner:

 • "Avtalen": Kundens eller Samarbeidspartners Avtale vedrørende tilgang til å benytte Tjenestene.
 • "Bruker": person(en)(er) som er autorisert, av Kunden eller Samarbeidspartner, til å få tilgang til og dele informasjon og dokumentasjon i Plattformen, samt bruke Tjenestene på vegne av Kunden.
 • "Kunde": den juridiske enheten som benytter seg av en eller flere av Tjenestene og/eller Plattformen, og registreres som en Kunde når Avtalen inngås av Bruker.
 • "Samarbeidspartner": den juridiske enheten som benytter Plattformen eller Tjenestene i sitt virke og registreres som Samarbeidspartner når Avtalen inngås.
 • "Nettstedet": https://www.esgtrackr.no/.
 • "Plattformen": en fellesbetegnelse for de deler av Nettstedet som kun kan benyttes av Kunder, Brukere og Samarbeidspartnere med gyldig Avtale.
 • "Tjenestene": en fellesbetegnelse for alle løsninger levert av ESG Trackr AS til Kunden, Bruker eller Samarbeidspartner gjennom nettsider eid av ESG Trackr AS eller våre applikasjoner.

2. Aksept og anvendelse av vilkår

2.1. Samtykke og Juridisk Bindende Avtale - Kunde og Bruker:

Ved å klikke på «Jeg godtar» (eller lignende knapp eller avmerkingsboks) som presenteres for deg ved tidspunktet for avtaleinngåelsen, gir du ditt samtykke til å være bundet av denne Avtalen og Databehandleravtalen (Vedlegg A. Databehandleravtale), på vegne av Kunden eller Samarbeidspartner. Dersom du ikke godtar denne Avtalen eller Databehandleravtalen, vil hverken du eller Kunden få tilgang til å benytte Tjenestene.

Vilkårene etablerer en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Leverandøren og pålegger bindende forpliktelser på hver Bruker.hver Bruker bør lese Vilkårene og avtalene nøye før de bruker Tjenestene.

2.1.1. Gratis Versjon:

Ved å bruke gratisversjonen av ESG Trackr bærekraftsrapporterings verktøy, bekrefter du at du har rettigheter til å dele den nødvendige informasjonen og dokumentasjonen på vegne av Kunden. Du godtar på vegne av Kunden disse avtalevilkårene, og forstår de juridiske forpliktelsene som følger med for deg som Bruker og Kunden.

2.1.2. Fullversjon (Skriftlig Avtale):

For brukere som oppgraderer til Fullversjon fremlegges en skriftlig avtale med ESG Trackr AS. Ytterligere vilkår som er spesifisert i den skriftlige avtalen gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene.

2.2. Samarbeidsavtale (Skriftlig Avtale) - Samarbeidspartner:

For samarbeidsavtaler fremlegges en skriftlig avtale med ESG Trackr AS. Ytterligere vilkår som er spesifisert i den skriftlige avtalen gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene.

2.4. Følgende informasjon og dokumentasjon kreves for gjennomføring av Bærekraftsrapportering:

 • SAF-T; regnskapstall for rapporteringsperioden (12 mnd)
 • Avstemmingsinformasjon spesifisert per ansatt for rapporteringsperioden (12 mnd) - personopplysninger, lønnsopplysninger
 • Dokumentasjon på kjønnsbalanse i styret (personopplysninger), arbeidsforhold, sykefravær, yrkesskade.

3. Databehandling av personopplysninger

3.1. Databehandleravtale:

Behandling av personopplysninger er regulert av vår databehandleravtale. Se vedlegg A. Databehandleravtale.

4. Avtale varighet og oppsigelse

4.1. Varighet:

Tilgang til Tjenestene tilbys som en løpende avtale som gjelder til Kunde, Samarbeidspartner eller Leverandør sier opp Avtalen.

Databehandleravtalen gjelder så lenge databehandler tjenestene varer. Se Vedlegg A. Databehandleravtale for spesifikasjoner.

4.2. Oppsigelse:

ESG Trackr forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere tjenesten uten varsel hvis det er brudd på disse vilkårene.

Ved å bruke Tjenesten samtykker du til å motta kommunikasjon fra oss angående våre produkter og tjenester. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, informasjon om oppdateringer, spesialtilbud, og relevant nyhetsbrev. Ved å bruke Tjenesten erkjenner og godtar du at du har lest, forstått og akseptert disse Vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, må du avslutte bruken av Tjenesten umiddelbart.

4. Bruk av Plattform og Tjenesten

4.1. Software as a Service (SaaS):

Plattform og Tjenestene vil bli gjort tilgjengelig for Kunden, Bruker og Samarbeidspartner som en tjeneste levert via internett (Software as a Service/SaaS).

4.2. Kunden, Samarbeidspartner og  brukerne:

Kunden og Samarbeidspartner må være en virksomhet og ikke enkeltperson. Ingen forbrukerbeskyttelse er tilgjengelig for Kunden, Samarbeidspartner eller noen Bruker.Personen som inngår Avtalen:forplikter Kunden og Samarbeidspartner til en juridisk bindende forpliktelse; ogbekrefter at de har nødvendige fullmakter til å inngå avtale på disse Vilkår og bruke Tjenestene i Kundens eller Samarbeidspartners virksomhet.

4.3. Ansvar for Innhold og databehandling:

Du som på vegne av Kunden eller Samarbeidspartner aksepterer disse avtalevilkår og inngår Avtalen, er ansvarlig for all informasjon og dokumentasjon du laster opp eller laster ned. Som representant for Kunde bekrefter du at denne informasjonen er nøyaktig, relevant, og at du har rettigheter til å dele den. Som representant for Samarbeidspartner bekrefter du i tillegg at du har rettigheter til å laste ned informasjon og dokumentasjon opplastet av Kunde, at du har rett til å gjennomgå og oppbevare den etter avtale.Hvordan ESG Trackr behandler data er regulert av vår Databehandleravtale (Vedlegg A. Databehandleravtale). Som representant for Kunde gir du ditt samtykke til å være bundet av Databehandleravtalen, på vegne av Kunden. Dersom du ikke godtar Databehandleravtalen, vil hverken du eller Kunden få tilgang til å sette opp en måling i denne programvaren.

4.4. Tjenestene og Plattformen skal benyttes i samsvar med disse Vilkårene:

 • Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre undersøkelser som er rimelig og nødvendig for å sikre seg at Tjenestene benyttes i samsvar med Vilkårene.
 • Informasjon Leverandøren blir gjort kjent med gjennom slike undersøkelser skal behandles strengt konfidensielt og kun deles i det omfang det er strengt nødvendig av hensyn til undersøkelsens formål.
 • Leverandøren har rett til å sperre adgang til Plattformen og Tjenestene dersom det mistenkes at Kunden, Bruker eller Samarbeidspartner har opptrådt i strid med Vilkårene.

5. Oppetid og Tilgjengelighet:

5.1. Begrensninger på Tilgjengelighet og Oppetid

Vi gir ingen garantier for kontinuerlig tilgjengelighet eller oppetid for Plattform og Tjenesten. Plattformen og Tjenesten kan være midlertidig utilgjengelig av ulike årsaker, inkludert vedlikehold og uforutsette hendelser.

6. Personvern

6.1. Personvernpraksis og databehandleravtale:

Vår personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger. Vår Databehandleravtale redegjør for og beskriver hvordan vi behandler Kundens og Brukers data, og sikrer at Kundens og Brukers personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket. Ved å bruke våre tjenester, godtar du våre personvern praksiser og Databehandleravtale.

7. Endringer i Vilkårene

7.1. Endringer:

ESG Trackr forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Endringer vil bli varslet, og din fortsatte bruk av tjenesten utgjør aksept av endringene. Følgende gjelder:

 • endringer i Vilkårene trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Nettstedet;
 • endringer av datoen på Vilkårene indikerer at Vilkårene er oppdatert;
 • Leverandøren vil kun sende en separat skriftlig melding til Kunden i den grad Leverandøren anser endringen å være såpass vesentlig at informasjon bør gis.

8. Underleverandører

8.1. Bruk av Underleverandører og Kontraktsforhold:

Leverandøren kan når som helst bruke konsulenter og/eller andre selskaper som underleverandører til å levere hele eller deler av Tjenestene og har ingen forpliktelse til å varsle Kunden eller Brukerne. Verken Kunden eller Brukerne har noe direkte kontraktsforhold med, eller rettigheter i forhold til, slike underleverandører.

9. Kontaktinformasjon

9.1. Kontakt:

Eventuelle spørsmål angående disse vilkårene kan rettes til post@esgtrakr.no. Ved å bruke ESG Trackr, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene.

Dato: 19.01.2024

Samtykke til informasjonskapler

Ved å klikke på 'Aksepter', samtykker du til lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigasjon, analysere nettstedsbruk og hjelpe oss med markedsføringsinnsatsen vår. Se vår personvernpolicy for mer informasjon.